Účelem nadačního fondu je obecně prospěšný cíl, prioritně zaměřený na níže určené aktivity:

 1. výstavbu a provoz domů sociální péče a domů pro seniory
 2. výstavbu a provoz školek dětských táborů a podobných zařízení
 3. zakládání a provoz diagnostických center na podporu léčení závislostí dětí a mládeže
 4. zakládání a provoz center pro zvyšování kvalifikace a jazykové úrovně zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání v domech sociální péče, domovech seniorů, školek, diagnostických center a podobných zařízení a ostatních profesích naplňující účel nadačního fondu
 5. zakládání a provoz center pro podporu podnikání a zaměstnávání českých osob v zahraničí se zaměřením na EU
 6. pořádání nadačních sbírek, pořádání veřejných vystoupení pro podporu účelu a cíle nadačního fondu
 7. podporu charitativních projektů a akcí
 8. podporu a asistence u podniků jiných subjektů, které korespondují s účelem a cílem nadačního fondu, např. s obecními úřady, nadacemi, obecně prospěšnými společnostmi nebo jinými osobami
 9. žádat o dotace, které podporují účel a cíle nadačního fondu
 10. pořádání a podpora kulturních, společenských a sportovních akcí, určených pro cílové skupiny, podporované nadačním fondem
 11. podporu dětí sociálně slabých rodičů, pořádáním ozdravných pobytů
 12. obstarávání finančních prostředků pro nákup pomůcek pro osobnostní a vědomostní rozvoj dětí a mládeže a jejich distribuce potřebným
 13. podpoře a provozu základních a středních škol pro děti ze sociálně a zdravotně hendikepovaného prostředí
 14. charitativní činnosti spojené s činnostmi pod body 1. až 13.

 
 
Pro dárce:

Mám zájem projednat podporu projektu, zaměřeného na:
·       řešení pro zaměstnance – rodiče samoživitele, postiženého exekucí a jejich děti
·       seniory, respektive provoz domovů
·       vzdělávání pracovníků v sociálních službách, včetně jazykové přípravy

·       větší investiční akce a stavby s dotacemi i bez nich
Pro žadatele:

Mám zájem na jednání o svém problému
Prioritně pro oblast
·       krize spojená s exekucí rodiče, zaměstnance samoživitele
·       senior, který potřebuje pomoci
·       uchazeč o zaměstnání v sociálních službách, který chce zvýšit kvalifikaci